torsdag 9. april 2009

Botox i nakkemuskler - kan det hjelpe noe?

Jeg vet ikke, forbinder botox i nakke med cervikal dystoni først og fremst, har ikke hørt om så mange som har fått botox i nakkemuskler når det er snakk om skiveproblematikk.

Musklene er som regel alltid en del av smertebildet ved skiveproblematikk, men det skal vel godt gjøres å treffe akkurat de musklene som gjør vondt. Og musklene er jo der for å gjøre en jobb, vil ikke andre muskler måtte kompensere for de musklene som blir satt ut av spill...? Slik at de i sin tur blir hyperaktive og dermed vonde..? Har man nerverotsaffeksjon vil det være ganske mange muskler som blir rammet, og man kan kan jo ikke sette alle ut av spill, da vil en jo ikke klare å holde hodet oppreist...? Mange spørsmåltegn her, for jeg har som sagt hørt lite om dette.

Muskelsmertene er jo også bare en del av det totale smertebildet, skivesmerte (diskogen smerte), smerte fra fasettledd og nervesmerter nedover armen vil vel botox kunne gjøre fint lite med..?

mandag 30. mars 2009

Skiveproteser og fasettledd

Dette er et tema som jevnlig er oppe til debatt på internasjonale ryggforum, f.eks ADRsupport.

Diskusjonen går på hva som er best å gjøre hvis en har fasettleddsproblematikk i tillegg til skiveproblematikk, skal en gå for skiveproteseoperasjon eller for det vi på godt norsk kaller avstiving...? Det er en del med skiveproteser i rygg som ikke har fått den bedringen de håpet på, der fasettledd antas å være en årsak til fortsatte smerter.
En del av disse hadde tydelige tegn på fasettledds-slitasje før de fikk satt inn skiveproteser, andre igjen hadde lite slitasje i følge bilder, men har i etterkant av operasjonen fått tydelige tegn på fasettledds-slitasje.

De som hadde klare tegn i forkant på at fasettleddene ikke var i god stand er naturlig nok en smule forbannet på at det ikke ble tatt hensyn til, de som ikke hadde det diskuterer skivedesign, constrained, semiconstrained - altså hvor mye bevegelse protesen tillater. Enkelte typer skiveproteser er visstnok tøffere for fasettledd enn andre.

Hvis det er snakk om utbredt fasettleddsartrose så har jeg forstått det sånn at avstiving er et bedre alternativ enn skiveproteser.

Mer om dette siden!

tirsdag 17. mars 2009

Nerveblokader ........hva er det?

Dette er noe folk stadig vekk lurer på, hvordan det settes og hvor lenge det virker. Det er også en tendens til å kalle alle mulige slags injeksjoner som kan settes i nakke for nerveblokader, men ikke alle sprøyter er det.
Det kan settes sprøyter med bedøvende og smertestillende medikament i muskler for å få de til å slappe av, og det går også an å sette Botox i muskler.

Har man imidlertid en misfornøyd nerverot som krangler, så er effekten av muskulære injeksjoner ofte så som så, jeg har aldri hatt noe effekt av de ihvertfall. Det jeg imidlertid hadde effekt av var en steroid-injeksjon rundt den nerveroten som var trøblete. Steroidene dempet inflammasjonen i nerveroten, og effekten varte noen måneder.

Det er flere måter å sette en epidural steroidinjeksjon på.

Den mest presisie og mest effektive er den varianten der man sprøyter inn steroidene tett opptil nerveroten, det krever gjennomlysningsutstyr og spesialkompetanse, og er ikke noe som blir gjort i full fart på et tilfeldig legekontor. Mine injeksjoner ble satt av nevrokirurg.

Så har man en annen varaiant av epiduralinjeksjon som ikke er så presis. Der sprøyter man inn en større mengde med steroider; i et større område, enn ved den transforaminale varianten.
Jeg vet at det fantes leger som satte slike generelle blokader "blindt", altså uten gjennomlysningsutstyr.
Om det fins noen i dag som fremdeles gjør det her i landet vet jeg ikke, men jeg håper ikke det.

Personlig ville jeg tatt beina på nakken hvis noen i dag hadde foreslått en "blind" steroidinjeksjon, men som ny i dette gamet vet man jo ikke så mye, man er bare ute etter noen som kan hjelpe!

Steroider er egentlig ikke godkjent for bruk i epiduralrommet, det er sterke saker som kan gjøre skade hvis stoffet f.eks skulle komme på avveie.

Så...sørg for at den som skal sette det er proff og har det riktige utstyret, ikke la noen sette epiduralinjeksjoner blindt på deg.

mandag 16. mars 2009

Bekkensmerter er skivesmerter...?

Det har slått meg at noen kvinner som har hatt en ryggoperasjon i ettertid får bekkensmerter, enten de nå har hatt en avstivingsoperasjon eller fått satt inn skiveproteser.

Husker spesielt en kvinne som gikk gjennom mange prosedyrer for å finne konkret hva det var i bekkenet som gjorde vondt, jeg er ikke så inne på dette med bekken, men mener å huske at hun fikk satt en nerveblokade ved Ileosakral-leddet med positivt resultat. Denne kvinnen hadde en skiveproteseoperasjon bak seg som fungerte bra noen år, helt til hun igjen begynte å få smerter.

Senere fikk hun testet skiver ovenfor avstivingen ved diskografi, og fikk positivt utslag på smerter i et par av dem. Hun kom med i et prosjekt som gikk ut på å sprøyte inn fibrin i disse skivene, og smertene hennes forsvant for en periode.

Så det kan jo virke som om hennes bekkensmerter i virkeligheten kom fra de skivene og ikke hadde noe med bekkenet å gjøre.

Om bekkensmerter og smerter fra de enkelte skivenivåer overlapper hverandre vet jeg ikke, men det kunne kanskje være noe å undersøke hvis du er ryggoperert og har fått smerter i bekkenområdet etterpå....

Film av nakkeoperasjon (innsetting av skiveprotese)

Kom over denne filmen på nettet, kan trygt sees for de med "blodskrekk" også - det er en forbausende lite blodig affære.

Har ikke rukket å se den enda, det de sier er kanskje mer interessant enn akkurat å se hva de konkret gjør.


http://www.or-live.com/PinnacleHealth/2547/event/rnh.cfm?Fra ORLive

God film! :)

torsdag 19. februar 2009

Nerverotsmerte, nerverotaffeksjon (radikulopati)


Nakkesmerter kan ha mange årsaker, men har man sterke smerter i armen i tillegg så er det ikke så usannsynlig at det er en radikulopati man har med å gjøre.
Nummenhet, prikking i arm og enkelte fingre er vanlig, det kan også være nedsatt kraft i arma.

Hver nerverot har et karakteristisk strålemønster for smertene, og legen vil spørre deg om hvor på arma du har vondt, og hvilke fingre smertene stråler ned i. Ikke alltid man har et så klart og tydelig definert mønster, det kan være flere årsaker til det, men legen vil prøve å finne ut av hvilket nivå smertene stammer fra.

C5-6 og C6-7 er de nivåene som hyppigst er rammet, og smerter derfra vil typisk arte seg som smerter på utsida av arma og ned i tommelområdet for C5-6, for C6-7 er det baksida av arma (triceps) og langfinger.
Dette må ikke tas bokstavlig, dette er indikasjoner, og ingen fasit på hvilket nivå som er årsaken til smertene.
Mitt inntrykk er ihvertfall at mange føler ganske utbredt smerte, både i arm og hånd, og at de ikke kan avgrense det til et bestemt område.

Det virker som om de med et akutt oppstått prolaps er de som kan lettest kan avgrense smertene til et bestemt område, mens de som har generell skivedegenerasjon beskriver en mer diffus utbredelse av de.

Og så er det jo ikke så uvanlig at man har flere nivåer som gir symtomer, det gir et uklart bilde og det blir vanskeligere å diagnostisere.

Kommer smertene brått så kan det være man har fått et prolaps, utvikler armsmertene seg mer gradvis så tenker man mer i retning skivedegenerasjon: benpåleiringer og det at skiva har sunket sammen fører til trange plassforhold for nerven.

Trange forhold og mekanisk trykk alene er ikke nok til å framprovosere smerter i nerverot (det er mange med slike MR-funn som ikke har symptomer).

Hva er det da som gir smertene...? En degenerert skive kan ha små sprekker som det innerste materialet i skiva siver ut i, og det oppstår en form for inflammasjon. Denne inflammasjonen får nerverøttene til å hovne opp og bli ømme, og dermed blir de følsomme for trykk.

mandag 16. februar 2009

Degenerativ skivelidelse, degenerativ skivesykdom....

Kjært barn har mange navn....men degenerativ er nøkkelordet. Skivene synker sammen og tørker ut, en naturlig prosess ettersom vi blir eldre. Men hos noen starter denne prosessen tidlig, og den kan være temmelig smertefull også.

Se animasjon nederst i innlegget, trykk på "play", så får du en illustrasjon på den degenerative prosessen.

Man kan ha sprekker og rupturer i skiva, og hvis det innerste materialet i skiva tyter ut i disse sprekkene kan det oppstå en form for inflammasjon. Smerter fra selve skiva kjennes i nakken og skulderområdet, ikke bare i det området skiva er, man får referert smerte til et større område.

Har man f.eks smerter fra nakken og ned til skulderbladene kan det stamme fra nivå C5-C6-C7, er smerten mer konsentrert i selve nakken så er det muligens nivå lengre opp som er årsaken.

Slike beskrivelser av smertemønster må ikke tas bokstavelig, det kan være individuelle variasjoner, så de gir bare en pekepinn.

Det var smerter fra selve skiven.

Inflammasjonen rundt skiva kan også irritere nerverøtter, man vil da kjenne smerter i armen.
Da er vi over på cervikal radikulopati, det skriver jeg litt mer om i neste innlegg.
søndag 15. februar 2009

Hvem skriver jeg for...?

For deg med skiveproblematikk. I nakke først og fremst. Du har kanskje en MR-rapport der det fins ord som:

"degenerative forandringer"......"prolaps"...."redusert skivehøyde"...."påleiringer"..."osteofytter"....,
"skivebukning"....."affeksjon av nerverot"...."lateral recess stenose"...."spinalstenose....."foraminell
stenose"....."myelopati".

Mange ord, og enda er det flere jeg kunne tatt med.. Men selv om ordene er mange og ubegripelige i første omgang, så er symptomene ganske like uansett hvor mange ord det står i MR-rapporten din. Du har vondt i nakken og kanskje i en arm - eller begge. Smerter i skulder og øvre rygg er også vanlig.

Er det trange forhold for ryggmarg kan du også ha tegn på myelopati; slik som problemer med å tømme blære og tarm, du kan få trøbbel med gangfunksjon, og det kan også merkes på finmotorikken i hendene.

Jeg vil poengtere at man slett ikke trenger å ha symptomer eller smerter, selv om man har en MR-rapport lang som et vondt år. Jeg skriver om symptomatisk degenerativ skivesykdom, det er som regel smerter og plager som gjør at folk tråler nettet etter informasjon.

Prolaps og forkalkninger i nakken er ikke farlig i seg selv ( myelopati unntatt, det kan være en grunn alene til å operere).

Som regel er det armsmerter; cervikal radikulopati på fagspråket, som får en til å søke lege.

I det neste innlegget skal jeg prøve å gi en forklaring på hva degenerativ skivesykdom er, så følg med. :)

onsdag 11. februar 2009

Første innlegg.....

OK, så er jeg i gang. På ren impuls egentlig. Jeg har til nå bare lest andres blogger, og antallet blogger jeg følger med på øker stadig. Alle mulige slags blogger...bokanbefalinger, reiser, mat og interiør.
Det er et grenseløst hav av blogger på nettet; alle kan finne en blogg med et tema man er interessert i.

I dag våknet jeg opp med en ny tanke; hvorfor ikke prøve å lage en blogg selv...?

Jeg kan ingenting rent teknisk om blogging, men veien blir til mens man går er det ikke så? :)

Hva skal jeg skrive om...? "Nakke, rygg og litt til " som er navnet på bloggen gir en liten pekepinn om innholdet. Jeg har i flere år vært aktiv på diverse nettforum der mennesker med nakke og rygg - trøbbel møtes og utveksler erfaringer. Men en blogg om dette temaet har jeg aldri kommet over.

Litt om meg, jeg er en dame i slutten av førti-årene. Har endel trøbbel med nakke p.g.a av dårlige skiver, forkalkninger på godt norsk. Mer kommer.....dette får holde første omgang.

Hei til dere der ute! :)