onsdag 27. april 2011

En liten oppsummering fra Nakke og ryggdagene 2011

Hvert tredje år arrangeres det en stor tverrfaglig nakke og rygg kongress i Norge, der alle yrkesgrupper som vår pasientgruppe befatter seg med deltar: fysioterapeuter, kiropraktorer, leger og kirurger osv. Tre "utskremte" medarbeidere fra RiN var også tlstede for å få med seg siste oppdatering på rygg og nakke; deriblant meg. En liten oppsummering av det vi fikk høre :

Jill Urban fra Oxford univ. snakket om mellomvirvelskiven, den er jo kjernen til mye plager for mange av åre medlemmer, så her fulgte jeg godt med! Foredraget var delt i fire deler. Vi fikk først en innføring i hvordan den normale skiven fungerer og er oppbygd, videre hva som skjer i skiven slik at den degenererer, så litt om sammenhengen alder og degenerasjon, og til slutt konsekvensene av skive-degenerasjon:

Man tror ikke lenger at skivedegenerasjon er et resultat av mekanisk skade, skiven degenererer trolig p.g.a feil i celle-aktiviteten inne i skiven. Denne feilen gjør at molekylene i skiven brytes raskere ned enn cellene klarer å fornye dem. Tunge løft etc, fører altså ikke til skiveskade.

Genetiske forhold er trolig det som har mest å si for skivedegenerasjon, men det trengs mye mer forskning for å finne ut av hvilke gener som er involvert.

Konsekvenser av skivedegenerasjon: Skiven mister sin mekaniske funksjon og dermed øker belastningen på andre spinale strukturer.

Man får økt sjanse for prolaps.

Innvekst av nervefibre i skiven kan føre til smerter.