mandag 6. juni 2011

Avstivingsoperasjon i ryggen

Det er en del spørsmål om ryggoperasjoner, særlig det vi på folkemunne kaller avstivingsoperasjoner. Diskektomi med fiksering, diskektomi med fusjon er andre navn på samme operasjon. Noen har kanskje en prolapsoperasjon bak seg, der man har gått inn og fjernet prolapset og en liten del av skiven, har man kun ett prolaps som ikke er for stort, og ryggen ellers ser fin ut er en enkel prolapsoperasjon uten avstiving ofte førstevalg.

Får man prolaps på nytt i samme skive, så kan neste skritt bli å fjerne skiven, og da må man sette inn noe der skiven har vært. Det fins flere måter å gjøre dette på.

Her er en video fra Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=RukqSLdbczE&feature=related

og en annen http://www.youtube.com/watch?v=WID1p_UJZIM&feature=fvwrel

De er dessverre på engelsk, men det er lite å finne på vårt eget språk.

Sykdom i mellomvirvelskive og nerverot

Hentet fra nettsidene våre.

Tekst: Rita Westre.
Artikkelen er basert på et foredrag av Bjørn Rydevik på Nakke- og ryggdagene 2008 og ble opprinnelig publisert i Ryggstøtten 2008 nr 2.

Skivedegenerasjon anses å være en av de vanligste årsakene til kronisk ryggsmerte.
Mange av de som skriver på Ryggforeningens diskusjonsforum har plager der mellomvirvelskiva er involvert; noen har klare bilde-funn som stemmer overens med symptomene de har, og de får en rimelig forklaring på hva smertene skyldes. Andre har ikke funn på MR som umiddelbart kan forklare smertene, og det oppleves frustrerende for mange.
Vi vil alle gjerne vite hvorfor vi har vondt!
Bjørn Rydeviks studier på mellomvivrvelskive og nerverot gir økt forståelse for hva som forårsaker smerter, cytokiner og inflammasjon er nøkkelord.

En frisk skive har mange funksjoner. Den fungerer som en avstandsholder, der skivehøyden holder virvellegemene fra hverandre og sørger for at nerverøttene får nok plass til å passere.
Skiva fungerer som støtdemper når vi hopper eller springer; når vi sitter og står.
Og den fungerer som del i et bevegelses-segment som gjør at vi kan bøye, strekke, rotere .

Kjedereaksjoner

Skivedegenerasjon kalles de degenerative forandringer som med økende alder rammer skiva. De første tegnene på degenerative forandringer opptrer allerede i tenårene. Graden av degenerasjon varierer sterkt mellom ulike individer. Tidlige tegn på skivedegenerasjon er tap av vanninnhold og bristninger i den ytterste delen av skiva; annulus fibrosus. Mellomvirvelskiven har ikke direkte blodforsyning; og er dermed ekstra utsatt for degenerasjon.
Uttalte degenerative forandringer fører på sikt bl.a til reduksjon av skivens høyde, og det kan bli trange forhold for nerverøtter.

Det virker som degenerative forandringer i mellomvirvelskiven er opphavet til en sirkel av uheldige kjedereaksjoner, slik at flere strukturer i ryggraden som bl.a fasettledd og ligamenter også tilslutt kan bli rammet; og man ender opp med tilstander som nok er velkjente for mange i Ryggforeningen: spinal stenose, prolaps, trange rotkanaler; fortykkede ligamenter, fasettleddsartrose.
Mange har sikkert hatt slike MR-beskrivelser der disse betegnelsene er en del av innholdet.

Svakheter i skiven kan altså føre til at en vond sirkel av hendelser oppstår.................

Les mer på våre nettsider her:

onsdag 27. april 2011

En liten oppsummering fra Nakke og ryggdagene 2011

Hvert tredje år arrangeres det en stor tverrfaglig nakke og rygg kongress i Norge, der alle yrkesgrupper som vår pasientgruppe befatter seg med deltar: fysioterapeuter, kiropraktorer, leger og kirurger osv. Tre "utskremte" medarbeidere fra RiN var også tlstede for å få med seg siste oppdatering på rygg og nakke; deriblant meg. En liten oppsummering av det vi fikk høre :

Jill Urban fra Oxford univ. snakket om mellomvirvelskiven, den er jo kjernen til mye plager for mange av åre medlemmer, så her fulgte jeg godt med! Foredraget var delt i fire deler. Vi fikk først en innføring i hvordan den normale skiven fungerer og er oppbygd, videre hva som skjer i skiven slik at den degenererer, så litt om sammenhengen alder og degenerasjon, og til slutt konsekvensene av skive-degenerasjon:

Man tror ikke lenger at skivedegenerasjon er et resultat av mekanisk skade, skiven degenererer trolig p.g.a feil i celle-aktiviteten inne i skiven. Denne feilen gjør at molekylene i skiven brytes raskere ned enn cellene klarer å fornye dem. Tunge løft etc, fører altså ikke til skiveskade.

Genetiske forhold er trolig det som har mest å si for skivedegenerasjon, men det trengs mye mer forskning for å finne ut av hvilke gener som er involvert.

Konsekvenser av skivedegenerasjon: Skiven mister sin mekaniske funksjon og dermed øker belastningen på andre spinale strukturer.

Man får økt sjanse for prolaps.

Innvekst av nervefibre i skiven kan føre til smerter.