mandag 6. juni 2011

Avstivingsoperasjon i ryggen

Det er en del spørsmål om ryggoperasjoner, særlig det vi på folkemunne kaller avstivingsoperasjoner. Diskektomi med fiksering, diskektomi med fusjon er andre navn på samme operasjon. Noen har kanskje en prolapsoperasjon bak seg, der man har gått inn og fjernet prolapset og en liten del av skiven, har man kun ett prolaps som ikke er for stort, og ryggen ellers ser fin ut er en enkel prolapsoperasjon uten avstiving ofte førstevalg.

Får man prolaps på nytt i samme skive, så kan neste skritt bli å fjerne skiven, og da må man sette inn noe der skiven har vært. Det fins flere måter å gjøre dette på.

Her er en video fra Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=RukqSLdbczE&feature=related

og en annen http://www.youtube.com/watch?v=WID1p_UJZIM&feature=fvwrel

De er dessverre på engelsk, men det er lite å finne på vårt eget språk.

Sykdom i mellomvirvelskive og nerverot

Hentet fra nettsidene våre.

Tekst: Rita Westre.
Artikkelen er basert på et foredrag av Bjørn Rydevik på Nakke- og ryggdagene 2008 og ble opprinnelig publisert i Ryggstøtten 2008 nr 2.

Skivedegenerasjon anses å være en av de vanligste årsakene til kronisk ryggsmerte.
Mange av de som skriver på Ryggforeningens diskusjonsforum har plager der mellomvirvelskiva er involvert; noen har klare bilde-funn som stemmer overens med symptomene de har, og de får en rimelig forklaring på hva smertene skyldes. Andre har ikke funn på MR som umiddelbart kan forklare smertene, og det oppleves frustrerende for mange.
Vi vil alle gjerne vite hvorfor vi har vondt!
Bjørn Rydeviks studier på mellomvivrvelskive og nerverot gir økt forståelse for hva som forårsaker smerter, cytokiner og inflammasjon er nøkkelord.

En frisk skive har mange funksjoner. Den fungerer som en avstandsholder, der skivehøyden holder virvellegemene fra hverandre og sørger for at nerverøttene får nok plass til å passere.
Skiva fungerer som støtdemper når vi hopper eller springer; når vi sitter og står.
Og den fungerer som del i et bevegelses-segment som gjør at vi kan bøye, strekke, rotere .

Kjedereaksjoner

Skivedegenerasjon kalles de degenerative forandringer som med økende alder rammer skiva. De første tegnene på degenerative forandringer opptrer allerede i tenårene. Graden av degenerasjon varierer sterkt mellom ulike individer. Tidlige tegn på skivedegenerasjon er tap av vanninnhold og bristninger i den ytterste delen av skiva; annulus fibrosus. Mellomvirvelskiven har ikke direkte blodforsyning; og er dermed ekstra utsatt for degenerasjon.
Uttalte degenerative forandringer fører på sikt bl.a til reduksjon av skivens høyde, og det kan bli trange forhold for nerverøtter.

Det virker som degenerative forandringer i mellomvirvelskiven er opphavet til en sirkel av uheldige kjedereaksjoner, slik at flere strukturer i ryggraden som bl.a fasettledd og ligamenter også tilslutt kan bli rammet; og man ender opp med tilstander som nok er velkjente for mange i Ryggforeningen: spinal stenose, prolaps, trange rotkanaler; fortykkede ligamenter, fasettleddsartrose.
Mange har sikkert hatt slike MR-beskrivelser der disse betegnelsene er en del av innholdet.

Svakheter i skiven kan altså føre til at en vond sirkel av hendelser oppstår.................

Les mer på våre nettsider her:

onsdag 27. april 2011

En liten oppsummering fra Nakke og ryggdagene 2011

Hvert tredje år arrangeres det en stor tverrfaglig nakke og rygg kongress i Norge, der alle yrkesgrupper som vår pasientgruppe befatter seg med deltar: fysioterapeuter, kiropraktorer, leger og kirurger osv. Tre "utskremte" medarbeidere fra RiN var også tlstede for å få med seg siste oppdatering på rygg og nakke; deriblant meg. En liten oppsummering av det vi fikk høre :

Jill Urban fra Oxford univ. snakket om mellomvirvelskiven, den er jo kjernen til mye plager for mange av åre medlemmer, så her fulgte jeg godt med! Foredraget var delt i fire deler. Vi fikk først en innføring i hvordan den normale skiven fungerer og er oppbygd, videre hva som skjer i skiven slik at den degenererer, så litt om sammenhengen alder og degenerasjon, og til slutt konsekvensene av skive-degenerasjon:

Man tror ikke lenger at skivedegenerasjon er et resultat av mekanisk skade, skiven degenererer trolig p.g.a feil i celle-aktiviteten inne i skiven. Denne feilen gjør at molekylene i skiven brytes raskere ned enn cellene klarer å fornye dem. Tunge løft etc, fører altså ikke til skiveskade.

Genetiske forhold er trolig det som har mest å si for skivedegenerasjon, men det trengs mye mer forskning for å finne ut av hvilke gener som er involvert.

Konsekvenser av skivedegenerasjon: Skiven mister sin mekaniske funksjon og dermed øker belastningen på andre spinale strukturer.

Man får økt sjanse for prolaps.

Innvekst av nervefibre i skiven kan føre til smerter.

onsdag 29. desember 2010

Modic forandringer og gener - årsak til langvarige korsryggsmerter.

Håper dere har hatt en god jul. Jeg har hatt late dager med juleknask og julefilmer. Nissen var sånn passe grei med meg, så jeg kan ikke ha vært helt umulig i løpet av året :)

Her kommer enda en artikkel fra
Tidsskrifet for den Norske legeforening; denne gang om Modic forandringer og genetiske faktorer som årsak til langvarige ryggsmerter. Modic forandringer er en relativt ny diagnose, det er noen år nå siden jeg først hørte om den. Denne artikkelen bringer imidlertid ny kunnskap om genetiske faktorer som årsak til smertene og også muligheten for en ny behandling:

Langvarige korsryggssmerter og MR-forandringer i ryggvirvlene

E Iordanova C Røe A Keller J S Skouen L J Rygh A Espeland J Gjerstad

Sammendrag

Bakgrunn. Selv om korsryggssmerter som oftest går over av seg selv, blir en del pasienter ikke bedre og trenger behandling. Det er derfor viktig å klargjøre hvilke forhold som bidrar til smertene. Vi gir her en oversikt over ny forskning omkring MR-funn og genetiske forhold som kan ha betydning for utviklingen av langvarige korsryggssmerter.

Materiale og metode. Utgangspunkt for denne oversikten er et ikke-systematisk søk i PubMed og EMBASE. Forfatternes kjennskap til feltet er bakgrunn for valg av artikler.

Resultater. Tradisjonelt har man antatt at korsryggssmerter ofte stammer fra mellomvirvelskiver, fasettledd og lumbale ryggmuskler. Men det har også lenge vært kjent at mange pasienter med fremtredende skivedegenerasjon har såkalte Modic-forandringer, dvs. MR-forandringer i beinmargen ved ryggvirvlenes endeplater. I flere nye studier er det påvist en sammenheng mellom slike forandringer og smerte. Det er også vist at pasienter med Modic-forandringer og korsryggssmerter ofte har en pågående lokal inflammasjonstilstand, med innvekst av smertefibre i endeplatene. I hvilken grad dette skjer, kan være delvis genetisk betinget.

Fortolkning. Genetiske faktorer kan bidra til korsryggssmerter. Mer kunnskap om genetikk og Modic-forandringer kan danne grunnlag for bedre diagnostikk og mer spesifikk behandling av pasienter med langvarige korsryggssmerter.

Les resten av artikkelen her: Tidskrift for den Norske legeforening

onsdag 15. desember 2010

Kronisk

Tilbake igjen etter noen fine dager i Paris. Tar en stund å komme seg litt til hektene igjen, man må ha ferie etter at man har vært på ferie hetes det. :)

I går satt jeg og kikket gjennom noen eldre artikler om rygg på nettet, og kom stadig vekk borti ordet "kronisk"i forbindelse med rygg/nakkesmerter. Det satte i gang tankekverna litt.

Kronisk er et skummelt ord - det er så lite håp i det. Som en livstidsdom, uten muligheter til å anke.
Og det er ikke så rent lite med forvirring rundt diagnoser med dette ordet i seg; - man snakker bl.a om kroniske ryggsmerter og kronisk smertesyndrom.

Men betyr de nå egentlig det samme? Nei, mener jeg. Kronisk smertesyndrom brukes ofte om fibromyalgi, og er en diagnose man får de ikke kan finne konkrete årsaker til smertene.

Kroniske ryggsmerter kan komme av så mangt; og er ikke en diagnose i seg selv. I mange tilfeller har man en påvist årsak til smertene, selv om man ikke helt nøyaktig kan si akkurat på prikken hvor smertene stammer fra, så har man en viss anelse om hva det kan være.

F.eks; er man så uheldig å ha mange nivåer med slitte skiver og forkalkninger så kan det være fryktelig vanskelig å si nøyaktig hvilket nivå som gir mest smerter. Det blir vanskelig for legene å vite hvor man skal operere hvis ikke ett eller to nivåer peker seg ut som de verste synderne. Man opererer helst ikke hele ryggsøyla. Men selv om noe ikke kan gjøres i disse tilfellene, så har man allikevel en konkret årsak til plagene sine. Det er bare det at det er for mange årsaker og man kan ikke operere på måfå.

Men tilbake til det skumle ordet. Jeg husker at hjertet sank langt ned i livet når jeg fikk høre at jeg var blitt en kroniker på begynnelsen av 2000-tallet. Den gang ble rygg/nakkesmerter klassifisert som kroniske hvis de ikke gikk over etter 3 måneder. I dag har man byttet ut ordet kronisk med langvarig, for å bryte med forestillingen om at dette er smerter som ikke kan gå over.
3 måneder er ikke så lang tid, det er nok mange som har hatt smerter lenger enn det og som allikevel blir bra eller ihvertfall bedre.

Jeg er for at man skal kalle en spade for en spade, og det er jo også dessverre slik at noen må slite med sterke ryggsmerter hele livet, dag ut og dag inn med mer eller mindre varierende intensitet.
Der syns jeg ordet kronisk i høyeste grad har sin berettigelse.

For mitt eget vedkommende vet jeg ikke riktig, jeg kjenner jo at jeg har en nakke og må ta hensyn til den. Den er så langt i fra som den var engang i tiden, men den har blitt mye bedre enn den var på sitt verste.

Så poenget med innlegget er vel at kronisk ikke automatisk betyr at du skal ha det på samme viset livet igjennom. Pinen kan bli langvarig - men trenger slett ikke å vare forever. Litt mer håp i det :)

Hvordan ser du på dette? Har du håp om at ting skal bli bedre?

tirsdag 7. desember 2010

Ferie!

Jeg reiser til Paris i dag, så bloggen vil ikke bli oppdatert på noen dager.

Vi sees på mandag. Ha en flott uke!

mandag 6. desember 2010

Om nakkesmerter - med og uten nerverotspåvirkning

Jeg kom over denne artikkelen i Tidsskriftet i dag, der tar en rekke spesialister for seg forskjellige typer nakkesmerter. Det er en artikkel av nyere dato, og den inneholder mye matnyttig informasjon.

Den er beregnet på helsepersonell så en kommer borti en del fagterminologi som det ikke kan forventes at alle skal forstå. Men om en ikke forstår alle ord og uttrykk, så får en allikevel med seg det grøvste.

Her er en liten smakebit:

" Cervikal nerverotsaffeksjon skal primært behandles uten kirurgi dersom det ikke er meget sterke smerter eller uttalt parese. Flertallet av pasientene vil oppleve symptombedring uten operasjon i løpet av de første ukene, men det naturlige forløpet av cervikal nerverotsaffeksjon er ikke godt dokumentert. Det er beskrevet 60–90 % komplett remisjon av smerter ved langtidsobservasjon (12). I akuttfasen anbefales avlastning av nakken ved å unngå smerteprovoserende bevegelser, særlig ekstensjon. Lett traksjonsbehandling kan forsøkes. Transforaminal steroidinjeksjon har vært forsøkt, men effekten er usikker. Behandlingen utføres ikke i Norge (12).

Ved betydelige smerter med varighet over 8–12 uker som gir nedsatt livskvalitet og er til hinder for deltakelse i arbeidslivet, kan det foreligge operasjonsindikasjon. Det finnes en rekke randomiserte studier der ulike operasjonsteknikker er sammenliknet, men bare én der kirurgi er sammenliknet med ikke-operativ behandling (33). I denne studien fant man ingen sikker forskjell mellom kirurgi og ikke-operativ behandling, men den har vesentlige mangler og deltakerne hadde meget lang symptomvarighet. Gevinsten av kirurgi ser ut til å være rask bedring av smertene, langtidseffekten sammenliknet med ikke-operativ behandling er mer usikker (11, 13). Et vesentlig spørsmål å stille en pasient med cervikal nerverotsaffeksjon blir derfor om smertene er akseptable i et tidsperspektiv for bedring på 6–12 måneder. Konsekvensene av langvarig sykmelding må også veie tungt når man vurderer operativ behandling."

Resten av artikkelen finner du her: http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=2036926