onsdag 29. desember 2010

Modic forandringer og gener - årsak til langvarige korsryggsmerter.

Håper dere har hatt en god jul. Jeg har hatt late dager med juleknask og julefilmer. Nissen var sånn passe grei med meg, så jeg kan ikke ha vært helt umulig i løpet av året :)

Her kommer enda en artikkel fra
Tidsskrifet for den Norske legeforening; denne gang om Modic forandringer og genetiske faktorer som årsak til langvarige ryggsmerter. Modic forandringer er en relativt ny diagnose, det er noen år nå siden jeg først hørte om den. Denne artikkelen bringer imidlertid ny kunnskap om genetiske faktorer som årsak til smertene og også muligheten for en ny behandling:

Langvarige korsryggssmerter og MR-forandringer i ryggvirvlene

E Iordanova C Røe A Keller J S Skouen L J Rygh A Espeland J Gjerstad

Sammendrag

Bakgrunn. Selv om korsryggssmerter som oftest går over av seg selv, blir en del pasienter ikke bedre og trenger behandling. Det er derfor viktig å klargjøre hvilke forhold som bidrar til smertene. Vi gir her en oversikt over ny forskning omkring MR-funn og genetiske forhold som kan ha betydning for utviklingen av langvarige korsryggssmerter.

Materiale og metode. Utgangspunkt for denne oversikten er et ikke-systematisk søk i PubMed og EMBASE. Forfatternes kjennskap til feltet er bakgrunn for valg av artikler.

Resultater. Tradisjonelt har man antatt at korsryggssmerter ofte stammer fra mellomvirvelskiver, fasettledd og lumbale ryggmuskler. Men det har også lenge vært kjent at mange pasienter med fremtredende skivedegenerasjon har såkalte Modic-forandringer, dvs. MR-forandringer i beinmargen ved ryggvirvlenes endeplater. I flere nye studier er det påvist en sammenheng mellom slike forandringer og smerte. Det er også vist at pasienter med Modic-forandringer og korsryggssmerter ofte har en pågående lokal inflammasjonstilstand, med innvekst av smertefibre i endeplatene. I hvilken grad dette skjer, kan være delvis genetisk betinget.

Fortolkning. Genetiske faktorer kan bidra til korsryggssmerter. Mer kunnskap om genetikk og Modic-forandringer kan danne grunnlag for bedre diagnostikk og mer spesifikk behandling av pasienter med langvarige korsryggssmerter.

Les resten av artikkelen her: Tidskrift for den Norske legeforening

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar