mandag 6. desember 2010

Om nakkesmerter - med og uten nerverotspåvirkning

Jeg kom over denne artikkelen i Tidsskriftet i dag, der tar en rekke spesialister for seg forskjellige typer nakkesmerter. Det er en artikkel av nyere dato, og den inneholder mye matnyttig informasjon.

Den er beregnet på helsepersonell så en kommer borti en del fagterminologi som det ikke kan forventes at alle skal forstå. Men om en ikke forstår alle ord og uttrykk, så får en allikevel med seg det grøvste.

Her er en liten smakebit:

" Cervikal nerverotsaffeksjon skal primært behandles uten kirurgi dersom det ikke er meget sterke smerter eller uttalt parese. Flertallet av pasientene vil oppleve symptombedring uten operasjon i løpet av de første ukene, men det naturlige forløpet av cervikal nerverotsaffeksjon er ikke godt dokumentert. Det er beskrevet 60–90 % komplett remisjon av smerter ved langtidsobservasjon (12). I akuttfasen anbefales avlastning av nakken ved å unngå smerteprovoserende bevegelser, særlig ekstensjon. Lett traksjonsbehandling kan forsøkes. Transforaminal steroidinjeksjon har vært forsøkt, men effekten er usikker. Behandlingen utføres ikke i Norge (12).

Ved betydelige smerter med varighet over 8–12 uker som gir nedsatt livskvalitet og er til hinder for deltakelse i arbeidslivet, kan det foreligge operasjonsindikasjon. Det finnes en rekke randomiserte studier der ulike operasjonsteknikker er sammenliknet, men bare én der kirurgi er sammenliknet med ikke-operativ behandling (33). I denne studien fant man ingen sikker forskjell mellom kirurgi og ikke-operativ behandling, men den har vesentlige mangler og deltakerne hadde meget lang symptomvarighet. Gevinsten av kirurgi ser ut til å være rask bedring av smertene, langtidseffekten sammenliknet med ikke-operativ behandling er mer usikker (11, 13). Et vesentlig spørsmål å stille en pasient med cervikal nerverotsaffeksjon blir derfor om smertene er akseptable i et tidsperspektiv for bedring på 6–12 måneder. Konsekvensene av langvarig sykmelding må også veie tungt når man vurderer operativ behandling."

Resten av artikkelen finner du her: http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=2036926Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar